GP Mont Group a.s. Lešení a výškové práce - NV 362/2005 Sb

Školení lešenářů

ikonaskoleniLešení mohou v souladu s přílohou NV 362/2005 Sb. montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat pouze pracovníci, kteří k tomu byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Z tohoto důvodu je velmi důležitým faktorem naší činnosti provádění školení lešenářů. Tato školení provádíme ve specializované učebně. Ve výuce jsou využívány moderní metody (využítí didaktických pomůcek, dataprojektor, PC, instruktážní filmy).

Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

 • pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení
 • bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení
 • opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů
 • opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení
 • přípustná zatížení
 • další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou

Technické dozory

ijkonadozorV této oblasti nabízíme činnost

„Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce"

ve smyslu NV 362/2005 Sb. Možný rozsah této činnosti :
 • Návrhy lešeňových konstrukcí včetně výkresové dokumentace v programu CAD
 • Zpracování technické dokumentace lešení (pracovní postupy montáže a demontáže, harmonogram prací, návrhy řešení nestandardních provedení)
 • Kontrola kvality, kompletnosti, bezpečnosti a platnosti uvolnění pro vstup na lešení
 • Kontrola  neporušenosti jednotlivých prvků lešení
 • Kontrola kvality postaveného lešení
 • Kontrola bezpečnosti při montáži a demontáži lešení
 • Schvalování lešení pro přejímku
 • Kontrola „neautorizované“ přestavby lešení resp. používání lešení pouze pro vyžádaný účel
 • Případná kontrola postupu lešenářských prací podle harmonogramu
 • Kontrola včasné demontáže lešení

Po dohodě s objednatelem možno sjednat další rozsah činnosti pracovníka technického dozoru.