Technické dozory

ijkonadozorV této oblasti nabízíme činnost

„Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce"

ve smyslu NV 362/2005 Sb. Možný rozsah této činnosti :
 • Návrhy lešeňových konstrukcí včetně výkresové dokumentace v programu CAD
 • Zpracování technické dokumentace lešení (pracovní postupy montáže a demontáže, harmonogram prací, návrhy řešení nestandardních provedení)
 • Kontrola kvality, kompletnosti, bezpečnosti a platnosti uvolnění pro vstup na lešení
 • Kontrola  neporušenosti jednotlivých prvků lešení
 • Kontrola kvality postaveného lešení
 • Kontrola bezpečnosti při montáži a demontáži lešení
 • Schvalování lešení pro přejímku
 • Kontrola „neautorizované“ přestavby lešení resp. používání lešení pouze pro vyžádaný účel
 • Případná kontrola postupu lešenářských prací podle harmonogramu
 • Kontrola včasné demontáže lešení

Po dohodě s objednatelem možno sjednat další rozsah činnosti pracovníka technického dozoru.

Zkušenosti, technické a personální zázemí

Již více jak 20 let v branži. 

 • Silné Technické zázemí
 • Silné Technické zázemí
 • Silné Technické zázemí
 • Silné personální zázemí
 • Silné personální zázemí
 • Silné personální zázemí