Školení lešenářů

ikonaskoleniLešení mohou v souladu s přílohou NV 362/2005 Sb. montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat pouze pracovníci, kteří k tomu byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Z tohoto důvodu je velmi důležitým faktorem naší činnosti provádění školení lešenářů. Tato školení provádíme ve specializované učebně. Ve výuce jsou využívány moderní metody (využítí didaktických pomůcek, dataprojektor, PC, instruktážní filmy).

Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

 • pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení
 • bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení
 • opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů
 • opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení
 • přípustná zatížení
 • další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou

Zkušenosti, technické a personální zázemí

Již více jak 20 let v branži. 

 • Silné Technické zázemí
 • Silné Technické zázemí
 • Silné Technické zázemí
 • Silné personální zázemí
 • Silné personální zázemí
 • Silné personální zázemí