GP Mont Group a.s. Lešení a výškové práce - schvalování

Technické dozory

ijkonadozorV této oblasti nabízíme činnost

„Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce"

ve smyslu NV 362/2005 Sb. Možný rozsah této činnosti :
  • Návrhy lešeňových konstrukcí včetně výkresové dokumentace v programu CAD
  • Zpracování technické dokumentace lešení (pracovní postupy montáže a demontáže, harmonogram prací, návrhy řešení nestandardních provedení)
  • Kontrola kvality, kompletnosti, bezpečnosti a platnosti uvolnění pro vstup na lešení
  • Kontrola  neporušenosti jednotlivých prvků lešení
  • Kontrola kvality postaveného lešení
  • Kontrola bezpečnosti při montáži a demontáži lešení
  • Schvalování lešení pro přejímku
  • Kontrola „neautorizované“ přestavby lešení resp. používání lešení pouze pro vyžádaný účel
  • Případná kontrola postupu lešenářských prací podle harmonogramu
  • Kontrola včasné demontáže lešení

Po dohodě s objednatelem možno sjednat další rozsah činnosti pracovníka technického dozoru.